Kalašnikovo kulkosvaidis PK/PKM

Kalašnikovo kulkosvaidis priimtas į ginkluotę 1961 metais. Kuriant šį kulkosvaidį buvo atsižvelgta į Vermachto praktiką Antrajame Pasauliniame kare (MG 34), t.y. jie naudojo vienos konstrukcijos kulkosvaidį visoms reikmėms, darant tik neesminius konstrukcijos pakeitimus. Taigi galima buvo naudoti tą patį kulkosvaidį kaip rankinį, tankinį, statyti jį ant trikojo (stacionarus) arba kaip zenitinį.

Ant kojelių Kalašnikovo kulkosvaidis naudojamas kaip rankinis (PK), pastačius ant trikojo – kaip stacionarus (PKS). Tai suteikia jam manevringumą rankinio kulkosvaidžio ir stacionaraus kulkosvaidžio ugnies galią.

PK automatikos veikimas pagrįstas parako dujų nuvedimu iš vamzdžio kanalo. Dujų kamera su stūmokliu išdėstyta po vamzdžiu, ji turi trijų padėčių reguliatorių. Vamzdžio kanalo užsklendimas vyksta spynos pasisukimu.

Vamzdis greitai keičiamas, perkaitus jį lengvai galima pakeisti atsarginiu. Kulkosvaidžio pernešimui, o taip pat įkaitusio vamzdžio nuėmimui yra įtaisyta besilankstanti rankenėlė. Vamzdžio gale įtaisytas ugnies slopintuvas, apsunkinantis kulkosvaidininko aptikimą ugnies metu. Buožėje yra lizdas penalui, į kurį sudėta ginklo priežiūros ir išrinkimo reikmenys. Dešinėje kojelėje sudedamos grūstuvo dalys.

Šoviniai paduodami iš 100 ir 250 šovinių talpos dėžučių. Pastačius kulkosvaidį ant kojelių, dėžutė su šoviniais tvirtinama iš apačios, o naudojant trikojį – ji talpinama į patį Samoženkovo sistemos trikojį.

Kulkosvaidžio taikiklis atviras, sektorinis. Galimos šoninės pataisos. Ant modernizuoto PKN galima tvirtinti naktinio matymo taikiklius PPN-3 arba NSPU, taip pat optikas.

PK modernizacija, daryta 1969 metais siekė sumažinti ginklo svorį, bei pagerinti eksploatacines savybes. Svori pavyko sumažinti 1,5Kg. Pakeista pertaisymo rankenėlė, ugnies slopintuvas, atsisakyta briaunuoto vamzdžio. Modernizuotas variantas pavadintas PKM (PKMS). E.S.Samoženkovo trikojį, kurio masė 7,7kg pakeitė L.V.Stepanovo konstrukcijos trikoju, kurio masė 4,5 kg.

Ginklo privalumai:

Paprastas naudoti, patikimas. Labai išradingai sukonstruotas vamzdžio užsklendimas, išvengiant skerso šovinio sprogimų. Kulkosvaidį gali aptarnauti ir vienas žmogus.

Ginklo trūkumai:

Svorio atžvilgiu ginklas nusileidžia daugeliui užsieninių analogų, turinčių tokias pačias kovines charakteristikas. Taiklumas ir kulkų sklaida yra tik patenkinami. Dėl to net ir vidutiniais atstumais ginklas naudojamas tik grupiniams, dideliems objektams naikinti.

Techniniai – Taktiniai duomenys:
PK/PKS (PKM/PKS)

Kalibras – 7,62 mm

Šovinys – 7,62×53 R

Svoris:

Be juostos – 9,0/7,5 kg

Su 100 šov. juosta – 12,9/11,4 kg

Su 250 šov. juosta – 17,0/15,5 kg

Ilgis – 1173 mm

Vamzdžio ilgis – 658 mm

Ilgis ant trikojo – 1270 mm

Pradinis kulkos greitis – 825 m/sec

Šaudymo tempas – 650 šūv/min

Greitošauda – 250 šūv/min

Aptarnavimas – 2 žmonės. (dažnai 1, kitas tik neša amuniciją)

About Marius

"No bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country." - General George Patton Jr